De vakantie is weer in zicht. Ook dit jaar loopt het vakantierooster parallel met de vakantie van de basisscholen.

Yoga
Laatste les = dinsdag 10 juli
Eerste les = dinsdag 28 augustus

Taiji & Qigong
Laatste gewone les = donderdag 12 juli
Eerste gewone les = maandag 27 augustus

Taiji en Qigong vakantie training
Elke donderdagavond om 19.30 locatie basisschool Wonnebald

                                Afbeeldingsresultaat voor animated vacation

Back to top