Aum (ohm)

Als klank (mantra)
Elke klank geeft een bepaalde trilling. Alsof de trilling besmettelijk is resoneert er van alles mee met de vibratie van de klank. In het lichaam en zelfs op celniveau vindt er een echo van de trilling plaats. De klank Aum komt uit het Sankriet en weerspiegelt de oertrilling van het universum. Het staat symbool voor de scheppende kracht en tegelijkertijd ook voor de beleving van het oneindige.
Er zijn verschillende theorieën over het symbool
en manieren van uitspreken. De klank bestaat eigenlijk uit drie verschillende klanken die in elkaar overlopen.

A klank

Deze klank is wat zwaarder, donkerder en laat je resoneren in je onderbuik. De A is zowel in het Latijnse als in het Sanskriet alfabet de eerste letter. In de onderbuik is de Apana energie het meest actief. De A klank stimuleert de onderste chakra’s. Aarde verbinding, het materiele aspect van het bestaan, dat wat tastbaar is. De energetica van “A” is openen, naar buiten, spreiden.

O of OE klank

De O of OE klank heeft een iets hogere toon en is daarmee ook iets hoger in je lichaam te voelen. Vooral in de borstkas zal deze klank trilling teweeg brengen. De O of Oe klank heeft iets ronds en iets van uitzetting in zich. De klank zet wel uit maar is iets minder openend dan de A klank.

M klank

De M klank doe je met een gesloten mond. De trilling kun je binnen in je hoofd voelen vibreren en soms resoneert dit door tot in de top van je hoofd. In het hoofd is de Udana energie het meest actief.

Als symbool

Het symbool kan verwijzen naar allerlei drie-eenheden die je steeds weer terug ziet komen in allerlei religies en filosofieën. In het Christendom kennen we bijvoorbeeld het begrip de vader, de zoon en de heilige geest. In het Hindoeïsme Brahma (schepper), Shiva (vernietiger), Vishnu (in stand houden).

Het verwijst ook naar de 3 vormen van ons bewustzijn.

  • Dromen
  • Droomloze slaap
  • Wakker

Het verwijst ook naar verleden, heden, toekomst


Back to top