Welkom bij de Kristallen Naald

Centrum voor Oosterse geneeswijzen

 
 
Yoga Den Haag
De Hatha Yoga is opgebouwd uit 4 blokken
 • Ademhalingsoefeningen
 • Lichaamsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Meditatieoefeningen
Yoga is een interne kunst en zorgt ervoor dat je steeds bewuster wordt van jezelf.
Daarom staat het observeren van het denken, de emoties, de sensaties van het lichaam en de beelden die je hebt centraal tijdens elke les.
In de Kristallen Naald worden er verschillende vormen van Yoga beoefend zoals:
 
Hatha Yoga, Zwangerschaps Yoga, Kinder Yoga, Mannen Yoga, Vrouwen Yoga, Inner Yoga, Flow Yoga, Baby Yoga
 
 
Tai Chi Den Haag
Tai Chi (Taiji Quan) heeft 3 hoofdtakken
 • Gezondheid
 • Gevechtkunst
 • Filosofie
Een gezondheidsaspect is dat je lichaamshouding verbetert door de Tai Chi oefeningen. Een ander aspect is dat je door de Tai Chi bewegingen spanningen los laat. Door de oefeningen worden de spieren en gewrichten soepel gemaakt.

Traditioneel werd er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van gevechtstechnieken. Een belangrijk onderdeel van deze technieken is het uit evenwicht brengen (ontwortelen) van de tegenstander. Om dit vermogen te bereiken is het belangrijk dat je met je voeten stevig op de grond staat (aarden) en dat je leert werken met het krachtcentrum in je buik.

De filosofische achtergrond van Tai Chi komt uit het Taoisme. Alle Tai Chi bewegingen bouwen zich op uit twee krachten (Yin & Yang) die lijken op tegendelen maar de twee uiteinden zijn van het zelfde geheel. Het filosofische denkraam zorgt ervoor dat de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen in een beweging helder worden. Yin & Yang kun je op een gegeven moment overal in herkennen waardoor je een steeds beter inzicht krijgt.
 
 
Acupunctuur Den Haag
De Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat uit meerdere onderdelen zoals:
 • Kruidengeneeskunde
 • Acupunctuur
 • Voedingsleer
 • Medische massage (Tui Na)
 • Cupping
 • Moxa
In de acpunctuur wordt gebruik gemaakt van het energie netwerk van het lichaam wat lang geleden in China in kaart is gebracht. In deze energiebanen (meridianen) zijn acpunctuurpunten te vinden waar je door middel van naaldstimulatie een reactie kunt uitlokken.
De ziekteleer en de verschillende methodes die gebruikt worden om een diagnose stellen zorgt ervoor dat er doelgericht aan een gezondheidsprobleem gewerkt kan worden. 

Welkom slideshow beneden

Ons centrum

piramidenaaldtrans
 

Ons centrum

In Ons centrum "De Kristallen Naald" staan we voor de visie dat Oosterse behandelmethodes op een nuchtere en praktische manier beoefend kunnen worden zonder de filosofische en spirituele wijsheid van deze systemen geweld aan te doen. Bewustwording, zelfinzicht en verbanden herkennen staan hierin centraal. Elke discipline die wordt beoefend in "De Kristallen Naald" dient dit doel. Therapeuten en docenten staan met een warm hart voor je klaar om dit doel te bereiken.

 

Back to top