Open aandacht
Als je aandacht open is dan is het bewustzijn niet bezig met het verbeteren, bereiken of herhalen van waar je mee bezig bent. Het is een onpersoonlijke aandacht die vrij is van oordelen. Je plakt geen etiketjes op dat wat je aan het doen bent. Het is de aandacht van het Getuige Bewustzijn. Daarom verliest het zichzelf niet in de vereenzelviging met het object wat in je innerlijke ruimte verschijnt (gedachten, emotie, beeld, sensatie). Het bewustzijn is de bron van je aandacht zelf.

Hoe krijg je een open aandacht?
In de eerste plaats door in het “nu“ te blijven of er steeds weer naar terug te keren. In de tweede plaats door je te richten op het gewaar zijn van dat wat voorbij komt, binnen in je zelf of in je omgeving. Realiseer je bij deze ervaring dat alles voorbij gaat. Als je er niet op reageert kan het niet hechten en stroomt het door je heen. Door breed te kijken, uit te zoomen wordt het gemakkelijker om niet te reageren op dat wat je passeert. Zo wordt het steeds gemakkelijker om in de staat van het getuigen bewustzijn te blijven.

Waarnemen vanuit eenheid
In de staat van observatie is het niet nodig om te analyseren, labelen of conceptualiseren. Het is een waarneming vanuit de eenheid waarin alles wat kan worden gezien en gevoeld dus niet kan worden gescheiden of toegevoegd wordt aan het ego-ik. Als je vanuit de eenheid waarneemt wordt alles wat gezien, gehoord, aangeraakt enz. In eenheid gehouden, niet gescheiden, geen verdeeldheid.

Een heldere waarneming
De nauwkeurigheid en de kwaliteit van de waarnemingen veranderen door het simpele feit dat onze aandacht er moeiteloos op gericht is (zonder spanning of verwachtingen). Gewaar zijn is er altijd, moeiteloos, je hoeft er niets voor te doen. In deze toestand zijn er geen vooroordelen en geen verlangen om de energie te duwen of ergens anders heen te sturen. De energie stroomt zichzelf, we laten deze haar eigen vrije pad volgen. Open aandacht, vrij van de op het ego gebaseerde spanningen die worden veroorzaakt door het nastreven van verschillende doelen, kalmeert spontaan de kettingreactie van de met elkaar conflicterende gedachten.

Het lichaam
Het lichaam als meditatie object waar je de aandacht op richt wordt als een anker om je in het “nu” te houden en een poort naar een diepere werkelijkheid. Als alle afleidingen en verstoringen tot rust komen krijgt je oertrilling de ruime om zich te manifesteren.

Intimiteit
O
f het nu de beoefening van ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen, ontspanningsoefeningen of meditatie is het zal altijd een gevoel van intimiteit (gevoel van verbondenheid) uitdrukken met dat wat er op dat moment voorbij komt + met de stilte van de achtergrond of anders gezegd, van je spirituele kern. In deze toestand stopt het vergelijken van wat 'er is' met wat 'er zou moeten zijn’. Je stopt dan vanzelf met het beteren of kloppender te maken. Je laat je leiden door de innerlijke wijsheid van je lichaam. Door bewust te zijn ontwikkel je directe kennis door dat wat je in je bewustzijn ontvangt.

Back to top