Sanskrit Nederlands Asana's Houdingen
Tada Berg Tadasana Berg houding
Vrksa Boom Vrksasana, Adho Mukha Vrksasana Boom houding
Utthita Lang gemaakt, gestrekt Utthita Trikonasana, Utthita Parsvakonasana, Utthita Hasta Padangusthasana Uitgebreide driehoekshouding, uitgebreide zijwaardse hoekhouding, uitgebreide hand-tot-grote-teen-houding
Tri Drie Utthita Trikonasana Uitgebreide driehoekshouding
Kona Hoek Utthita Trikonasana, Baddha Konasana, Supta Konasana Uitgebreide driehoekshouding, gebonden hoek houding, liggende hoek houding
Trikona Driehoek Utthita Trikonasana Uitgebreide driehoekshouding
Parivrtta Gedraaid, omgedraaid of terug Parivrtta Trikonasana, parivrtta Parsvakonasana, Parivrtta Janu Sirsasana Draaiende driehoek, Draaiende laterale hoekhouding, Draaiende hoofd-tot-kniehouding
Parsva Zijkant, flank Utthita Parsvakonasana, Parsva Halasana Uitgebreide laterale hoekhouding, zijploeghouding
Vira Held, krijger Virasana De krijgershouding
Virabhadra De naam van een mytische krijger Virabhadrasana (I,II,III) De krijger (I,II,III)
Supta Rugligging, liggend Supta Virasana, Supta Baddha Konasana, Supta Padangusthasana Liggende heldhouding, vasthoudende gebonden hoekhouding, liggende hand-tot-grote-teenhouding
Ardha Half Ardha Chandrasana, Ardha Matsyendrasana (I,II, III) Halve maanhouding, Halve schroef (torsidraai)
Chandra Maan Ardha Chandrasana Halve maanhouding
Hasta Hand Utthita Hasta Padangusthasana, Padahastasana Uitgebreide hand-tot-grote-teenhouding. Hand onder voet houding
Pada Voet Padangusthasana, Utthita Hasta Padangusthasana, Prasarita Padottanasana Hand-tot-grote-teenhouding, Verlengde hand-tot-grote-teenhouding, Voorwaartse strekking met gespreide benen
Angustha De grote teen Padangusthasana Hand naar grote teen houding
Ut Intens Parsvottanasana Intense zijwaardse strekking houding
Tan Uitgestrekt, gerekt, langgemaakt Parsvottanasana Intense zijwaardse strekking houding
Uttana Intensieve strekking Parsvottanasana, Prasarita Padottanasana, Uttanasana, Paschimottanasana Intense zijwaartse rekhouding, Intense staande voorwaartse strekking, Intense zittende voorwaartse strekking
Prasarita Uitgestrekt, gespreid Prasarita Padottanasana Gespreide benen buig naar voren houding
Ustra Kameel Ustrasana Kameel houding
Utkata krachtig, fel, ongelijk Utkatasana Stoel houding
Garuda Adelaar Garudasana Adelaar houding
Salabha Sprinkhaan Salabhasana Sprinkhaan houding
Dhanu Boog Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana Booghouding, opwaardse boog houding
Danda Staf, staaf Dandasana Staf positie
Chatur Vier Chaturanga dandasana 4 ledematen stafhouding
Anga Ledematen Chaturanga dandasana 4 ledematen stafhouding
Bhujanga Cobra Bhujangasana Cobra houding
Urdhva Omhoog Urdhva Mukha Svanasana, Urdhva Dandasana Opwaardse hond houding, opwaardse staf houding
Adho Omlaag Adho Mukha Svanasana Neerwaards kijkende hond houding
Mukha Gezicht, mond Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Gomukhasana, Urdhva Mukha Paschimottanasana, Adho Mukha Vrksasana Hond kijkt omhoog houding, Hond kijkt omlaag houding, Koeienkophouding, Opwaarts gerichte intense westelijke rekoefening, Houding volledige arm balans
Svana Hond Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana Hond kijkt omhoog houding, Hond kijkt omlaag houding
Paripurna Totaat, compleet Paripurna Navasana Volledige boot houding
Nava Schip, boot Paripurna Navasana, Ardha Navasana Volledige boot houding, halve boot houding (smokkelboot)
Go Koe Gomukhasana Koeienkop houding
Siddha Halfgoddelijk wezen, geïnspireerde wijze, ziener, profeet Siddhasana Afgemaakte houding
Baddha Terughoudend Baddha Konasana Ingebonden hoek houding
Padma Lotus Padmasana Lotus houding
Matsya Vis Matsyasana Vis houding
Matsyendra Koning van de vissen Matsyendrasana Torsi draai, de schroef
Janu Knie Janu Sirsasana Hoofd naar knie houding
Sirsa Hoofd Sirsasana Hoofd stand
Paschima Het westen (achterkant van het lichaam) Paschimottanasana De gestrekte tang
Marichi Lichtstraal. Naam van een wijze. Zoon van Brahma en grootvader van Surya Marichyasana (I,II) Knie achter oksel en naar voren buigen, Knie acher oksel en draaien
Surya Zon Surya Namaskar De zonnegroet
Upavistha Zittend Upavistha Konasana Naar voren buigen met gespreiden benen
Purva Het oosten (de voorkant van het lichaam) Purvottanasana Opwaardse plank positie
Salamba Met ondersteuning Salamba Sirsasana, Salamba Sarvangasana Ondersteunende hoofdstand, ondersteunende schouderstand
Sarva Alles Salamba Sarvangasana Ondersteunen van alle ledematen schouderstand
Eka Een Eka Pada Sirsasana, Eka Pada Sarvangasana, Eka Pada Viparita Dandasana Eenbenige hoofd stand, eenbenige schouderstand, eenbenige omgekeerde stafhouding
Hala Ploeg Halasana Ploeg houding
Karna Oor Karnapidasana Oor druk houding
Pida Pijn, ongemak, druk Karnapidasana Oor druk houding
Setu Brug, dam, dijk Setu Bandha Sarvangasana De brug houding
Bandha Constructie, formatie Setu Bandha Sarvangasana De brug houding
Mayura Pauw Mayurasana De pauw houding
Bharadvaja een rishi, een oude wijze Bharadvajasana Bharadvaja’s torsi draaiing, Cleopatra houding
Mala Krans van bloemen, kralenketting Malasana Hurk houding
Hamsa Zwaan Hamsasana Zwaan houding
Pincha Kin of veer Pincha Mayurasana Onderarm balans houding
Kurma Schildpad Kurmasana Schildpad houding
Skanda Naam van Kartikeya, de god van de oorlog Skandasana God van de oorlog houding, vanuit hurkhouding been zijwaards strekken
Hanuman Apengod Hanumanasana Aap houding, Spagaat
Dwi Twee, allebij Dwi Padda Viparita Dandasana Tweebenige omgekeerde staf positie
Viparita Omgekeerd, omgedraaid Dwi Padda Viparita Dandasana
Tweebenige omgekeerde staf positie
Sava Lijk Savasana Lijkhouding
Back to top