Tera-Mai™ Seichem, de 4 elementen  (Uitgebreide informatie is te vinden op de website van Hilda v/d End  (www.vandenend.nl)

Tera-Mai™ Seichem vindt zijn oorsprong in de traditionele Seichim van Patrick Zeigler (USA).
De traditionele Seichim geeft de vuur-energie door met de grondende kwaliteiten van de aarde (Reiki).

Tera-Mai™ Seichem is echter een initiatie in alle vier de elementen:

     AARDE (Reiki) :
     grondt/aardt alle andere helingsenergieën
     VUUR (Sakara) :
     werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam
     WATER (Sophi-El) :
     werkt op het emotionele vlak
      LUCHT (Angeliclight) :
      werkt op mentaal gebied. Geeft kracht aan het gesproken woord.

Door de initiaties in Tera-Mai™ Seichem kun je op een bepaald niveau werken. Elke graad heeft weer een hoger energieniveau.
 
Tera-Mai™ Seichem opent je intuïtieve en heldere vermogens. De mate waarin, is voor ieder mens verschillend. Je vermogen om te communiceren en samen te werken met Engelen, Gidsen, Helpers wordt gestimuleerd.

REIKI

Reiki is verbonden met het element AARDE. Deze energie wordt ervaren als warm en koud, zoals de oppervlakte van de planeet Aarde zelf. Tera-Mai™ Reiki aardt alle andere helingsenergieën.
Reiki vormt het noodzakelijke, stevige fundament voor de andere elementen. Zonder de verbinding met de Aarde-energie (Reiki) kunnen de andere elementen niet werken.
De energie maakt het je mogelijk je karma sneller uit te werken.

SOPHI-EL

Sophi-El is verbonden met het element WATER. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf en voelt aan als golven van koele energie. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van een verstoring te vinden (oorzaak en gevolg). Daarnaast opent Sophi-El het hart, zodat je meer liefde kunt uitdragen en ontvangen. Sophi-El, in combinatie met de andere stralen van heling, brengt de personen die hiermee worden behandeld een gevoel van vreugde en de ervaring "Ik verdien het om gelukkig te zijn."

SAKARA

Sakara is verbonden met het element VUUR. De energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra's. Sakara brandt door blokkades en weerstanden in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën. Een energie die daarnaast zorgt voor een regenboog van beschermend licht die de aura omringt.

ANGELICLIGHT

Angeliclight is verbonden met het element LUCHT. Hij bestaat uit twee stralen en is de energie uit de dimensie van de Kosmos (Heilige Geest), de Engelen en het Hogere Zelf en werkt op mentaal gebied. De energie verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat je als heler beter kunt communiceren en samenwerken met de Engelen die de feitelijke heling verrichten. De effectiviteit van het Derde Oog en de Keelchakra wordt aanzienlijk verhoogd.

Door Angeliclight worden de andere elementen en de symbolen waarmee je werkt versterkt.  De aanwezigheid van engelen wordt vaak ervaren. 

    Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën.
    Sakara (vuur) en Angeliclight (lucht) zijn mannelijke energieën.

Daardoor heeft de heler een goede balans bij het werken met de helingsenergieën.

Wanneer je Tera-Mai™ Seichem Master bent, kun je nog verder in Seichem. Je kunt worden geïnitieerd in de graden Sakara II en III, Sophi-El II en Angeliclight op niveau 67-319 en op niveau 320-333.
In Nederland worden deze initiaties en de instructies uitsluitend gegeven door de daarvoor bevoegde Sakara Masters. Zie hiervoor de Tera-Mai Vereniging Reiki / Seichem, www.teramai.nl

Na de graden Sakara II en III kunnen initiaties volgen in de graden van Cahokia (het element Metaal). Cahokia is een extra straal, die samenwerkt met de vier elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht. Cahokia is de samengestelde kracht van de elementen, de drievoudige straal die de alchemisten gebruikten. Deze straal werkt op alle niveaus van realiteit. Cahokia gebruikt de atomaire, electrische en waterstofcomponenten uit de schepping om transformatie en manifestatie te bewerkstelligen.
De initiaties in de graden van Cahokia worden uitsluitend gegeven door Kathleen Milner zelf. Zij komt minstens één maal per jaar een week naar Nederland om deze initiaties en diverse workshops te geven.

 

Back to top