Achter al de prachtige Taijiquan bewegingen schuilt de filosofische kennis van het Taoïsme. Iedereen kent wel het YinYang symbool. Het witte visje en het zwarte visje verwijzen naar de (schijnbare) tegenstellingen van waaruit het universum is opgebouwd. Yin en Yang zijn altijd samen, ze zijn de twee uiteinden van het zelfde geheel. Hiernaast zie je een plaatje van het Taoïstische scheppingsverhaal. Vanuit Wuji (leegte/niets/Het niet gemanifesterde) ontstaan er twee tegengestelde krachten die zich steeds verder opdelen en zo de bouwstenen vormen van alles wat er bestaat in het universum. Yin en Yang kun je daarom overal in terug vinden. Zonder Yin geen Yang en omgekeerd.

                                                     Wuji                                  
   
                                                                  Spiraal yinyang

Een ander belangrijk aspect van de scheppende kracht van Yin en Yang is de draaibeweging van een spiraal. Het witte stipje in het zwarte visje en het zwarte stipje in het witte visje staat hier symbool voor. In het deel wordt het tegendeel geboren zoals in de nacht de dag geboren wordt en in de zomer de winter geboren wordt. In de natuur vind je dit principe terug in de steeds terugkerende ritmische patronen.

   

De filosofische gedachten van Taijiquan komt o.a. tot uitdrukking in “de cirkel”. De cirkel is het symbool van oneindigheid (geen begin of eind). Het is ook het symbool van de leegte, het niet gemanifesteerde. De armen en benen die veelal in boogvormen worden gehouden volgen een cirkelvormige route. Het einde van de ene beweging loopt door naar het begin van de andere beweging. Het is zelfs zo dat in een beweging de kracht wordt opgebouwd van waaruit de volgende beweging vertrekt. Voorbeelden van hoe Yin & Yang terug komen in de Taiji-beweging is: Vol/leeg, open/dicht, intern/extern, actief/passief, opbouwen/ontladen etc.

 volleeg
   
                                                    Cirkel

1 schiep twee

Twee schiep drie.

De drie schiepen de tienduizend dingen.

De tienduizend dingen bevatten Yin en Yang.

En door middel van Qi bereiken ze harmonie.

   
Back to top