De ademhaling vergeleken met een auto

Je kunt het middenrif vergelijken met de motor van een auto. Deze zorgt voor de bewegende kracht achter de ronddraaiende wielen. Alle andere bewegingen en acties inclusief de elektronische zijn primair ook afkomstig van deze hoofdmotor.

De op en neer beweging van het middenrif is de primaire motor die beweging voortbrengt. De bijkomstige spieren (secundair) die zorgen voor de beweging van de ademhaling zijn de spieren van de borstkas en de buik. Het middenrif is een driedimensionale vormveranderaar van de holte in je buik en in de holte van je borstkas.

Tijdens het rijden is de enige directe controle die je uitoefent over de functie van de motor de snelheid waarmee deze draait. Je drukt op het gaspedaal om de motor sneller te laten draaien en je laat het pedaal los om hem langzamer te laten draaien. Evenzo is de enige directe wilsbesturing die je over het middenrif hebt de snelheid van ademhalen. Je bestuurt een auto niet met zijn motor. Om het vermogen van de motor te regelen en in een bepaalde richting te sturen, heb je het mechanismen van de transmissie, remmen, stuurinrichting en ophanging nodig.

Op dezelfde manier stuur je de ademhaling niet met de beweging van het middenrif. Om de kracht van de ademhaling te beïnvloeden en deze een bepaalde richting op te sturen heb je de hulp van bijkomende spieren nodig. Gezien vanuit het vergelijken met een automotor heeft het geen zin om je middenrif te trainen om een betere ademhaling te krijgen.

Je wordt tenslotte geen betere chauffeur door alleen te leren hoe je het gaspedaal moet bedienen. De meeste vaardigheden die je tijdens de rijopleiding oefent hebben te maken met het afstemmen van sturen, schakelen, gasgeven en remmen. Op een vergelijkbare manier is ademtraining eigenlijk "aanvullende spiertraining". Zodra alle andere spieren van het lichaam zijn gecoördineerd en geïntegreerd met de werking van het middenrif, zal de ademhaling soepeler verlopen en efficiënter zijn.

Als je alleen maar denkt dat de beweging van het middenrif alleen maar je buik uit laat zetten (buikademhaling) doe je net alsof de motor van een auto alleen maar in staat is om de auto naar voren te bewegen en dat een andere krachtbron de omgekeerde beweging moet regelen. Deze denkfout gaat ook op voor de beweging van de ademhaling. Als je ziet dat er een relatie is tussen het middenrif en bijbehorende spieren dan wordt het duidelijk. Een zelfde denkfout wordt gemaakt als je er vanuit gaat dat een borstkasbeweging bij een verkeerde ademhaling hoort. Dan doe je alsof een auto alleen maar bediend kan worden door enkel naar voren toe te rijden. Bewegingen zijn omkeerbaar, dit geld voor de auto en ook voor de ademhaling. Bij elke beweging hoort een tegenbeweging. Dit is het spel van Yin en Yang die je overal in terug kunt vinden.

Back to top