Sanskrit Nederlands Asana's Houdingen
Tada Berg Tadasana Berg houding
Vrksa Boom Vrksasana, Adho Mukha Vrksasana Boom houding
Utthita Lang gemaakt, gestrekt Utthita Trikonasana, Utthita Parsvakonasana, Utthita Hasta Padangusthasana Uitgebreide driehoekshouding, uitgebreide zijwaardse hoekhouding, uitgebreide hand-tot-grote-teen-houding
Tri Drie Utthita Trikonasana Uitgebreide driehoekshouding
Kona Hoek Utthita Trikonasana, Baddha Konasana, Supta Konasana Uitgebreide driehoekshouding, gebonden hoek houding, liggende hoek houding
Trikona Driehoek Utthita Trikonasana Uitgebreide driehoekshouding
Parivrtta Gedraaid, omgedraaid of terug Parivrtta Trikonasana, parivrtta Parsvakonasana, Parivrtta Janu Sirsasana Draaiende driehoek, Draaiende laterale hoekhouding, Draaiende hoofd-tot-kniehouding
Parsva Zijkant, flank Utthita Parsvakonasana, Parsva Halasana Uitgebreide laterale hoekhouding, zijploeghouding
Vira Held, krijger Virasana De krijgershouding
Virabhadra De naam van een mytische krijger Virabhadrasana (I,II,III) De krijger (I,II,III)
Supta Rugligging, liggend Supta Virasana, Supta Baddha Konasana, Supta Padangusthasana Liggende heldhouding, vasthoudende gebonden hoekhouding, liggende hand-tot-grote-teenhouding
Ardha Half Ardha Chandrasana, Ardha Matsyendrasana (I,II, III) Halve maanhouding, Halve schroef (torsidraai)
Chandra Maan Ardha Chandrasana Halve maanhouding
Hasta Hand Utthita Hasta Padangusthasana, Padahastasana Uitgebreide hand-tot-grote-teenhouding. Hand onder voet houding
Pada Voet Padangusthasana, Utthita Hasta Padangusthasana, Prasarita Padottanasana Hand-tot-grote-teenhouding, Verlengde hand-tot-grote-teenhouding, Voorwaartse strekking met gespreide benen
Angustha De grote teen Padangusthasana Hand naar grote teen houding
Ut Intens Parsvottanasana Intense zijwaardse strekking houding
Tan Uitgestrekt, gerekt, langgemaakt Parsvottanasana Intense zijwaardse strekking houding
Uttana Intensieve strekking Parsvottanasana, Prasarita Padottanasana, Uttanasana, Paschimottanasana Intense zijwaartse rekhouding, Intense staande voorwaartse strekking, Intense zittende voorwaartse strekking
Prasarita Uitgestrekt, gespreid Prasarita Padottanasana Gespreide benen buig naar voren houding
Ustra Kameel Ustrasana Kameel houding
Utkata krachtig, fel, ongelijk Utkatasana Stoel houding
Garuda Adelaar Garudasana Adelaar houding
Salabha Sprinkhaan Salabhasana Sprinkhaan houding
Dhanu Boog Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana Booghouding, opwaardse boog houding
Danda Staf, staaf Dandasana Staf positie
Chatur Vier Chaturanga dandasana 4 ledematen stafhouding
Anga Ledematen Chaturanga dandasana 4 ledematen stafhouding
Bhujanga Cobra Bhujangasana Cobra houding
Urdhva Omhoog Urdhva Mukha Svanasana, Urdhva Dandasana Opwaardse hond houding, opwaardse staf houding
Adho Omlaag Adho Mukha Svanasana Neerwaards kijkende hond houding
Mukha Gezicht, mond Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Gomukhasana, Urdhva Mukha Paschimottanasana, Adho Mukha Vrksasana Hond kijkt omhoog houding, Hond kijkt omlaag houding, Koeienkophouding, Opwaarts gerichte intense westelijke rekoefening, Houding volledige arm balans
Svana Hond Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana Hond kijkt omhoog houding, Hond kijkt omlaag houding
Paripurna Totaat, compleet Paripurna Navasana Volledige boot houding
Nava Schip, boot Paripurna Navasana, Ardha Navasana Volledige boot houding, halve boot houding (smokkelboot)
Go Koe Gomukhasana Koeienkop houding
Siddha Halfgoddelijk wezen, geïnspireerde wijze, ziener, profeet Siddhasana Afgemaakte houding
Baddha Terughoudend Baddha Konasana Ingebonden hoek houding
Padma Lotus Padmasana Lotus houding
Matsya Vis Matsyasana Vis houding
Matsyendra Koning van de vissen Matsyendrasana Torsi draai, de schroef
Janu Knie Janu Sirsasana Hoofd naar knie houding
Sirsa Hoofd Sirsasana Hoofd stand
Paschima Het westen (achterkant van het lichaam) Paschimottanasana De gestrekte tang
Marichi Lichtstraal. Naam van een wijze. Zoon van Brahma en grootvader van Surya Marichyasana (I,II) Knie achter oksel en naar voren buigen, Knie acher oksel en draaien
Surya Zon Surya Namaskar De zonnegroet
Upavistha Zittend Upavistha Konasana Naar voren buigen met gespreiden benen
Purva Het oosten (de voorkant van het lichaam) Purvottanasana Opwaardse plank positie
Salamba Met ondersteuning Salamba Sirsasana, Salamba Sarvangasana Ondersteunende hoofdstand, ondersteunende schouderstand
Sarva Alles Salamba Sarvangasana Ondersteunen van alle ledematen schouderstand
Eka Een Eka Pada Sirsasana, Eka Pada Sarvangasana, Eka Pada Viparita Dandasana Eenbenige hoofd stand, eenbenige schouderstand, eenbenige omgekeerde stafhouding
Hala Ploeg Halasana Ploeg houding
Karna Oor Karnapidasana Oor druk houding
Pida Pijn, ongemak, druk Karnapidasana Oor druk houding
Setu Brug, dam, dijk Setu Bandha Sarvangasana De brug houding
Bandha Constructie, formatie Setu Bandha Sarvangasana De brug houding
Mayura Pauw Mayurasana De pauw houding
Bharadvaja een rishi, een oude wijze Bharadvajasana Bharadvaja’s torsi draaiing, Cleopatra houding
Mala Krans van bloemen, kralenketting Malasana Hurk houding
Hamsa Zwaan Hamsasana Zwaan houding
Pincha Kin of veer Pincha Mayurasana Onderarm balans houding
Kurma Schildpad Kurmasana Schildpad houding
Skanda Naam van Kartikeya, de god van de oorlog Skandasana God van de oorlog houding, vanuit hurkhouding been zijwaards strekken
Hanuman Apengod Hanumanasana Aap houding, Spagaat
Dwi Twee, allebij Dwi Padda Viparita Dandasana Tweebenige omgekeerde staf positie
Viparita Omgekeerd, omgedraaid Dwi Padda Viparita Dandasana
Tweebenige omgekeerde staf positie
Sava Lijk Savasana Lijkhouding

Mechanisch (anorganisch) versus levend (organisch) bewegen
Er is een verschil tussen mechanisch bewegen en een beweging die als het ware helemaal bekleed is met energie, met leven. Werken met legoblokjes structuur helpt je om de beweging op stoffelijk niveau kloppend te maken. Hierdoor krijg je steeds beter door hoe de biomechanische principes (bewegingslogica) in de beweging aanwezig is. Werken met watervulling structuur richt zich meer op het natuurlijk laten stromen van de beweging. Als je alleen maar met het mechanisch kloppend maken van de beweging bezig bent mis je het andere niveau. Tegenstellingen zijn tegelijkertijd aanwezig. Ik blijf dit herhalen!

Energielichaam (pranamayakosha)
Hoe meer je vertrouwt raakt met je “energielichaam” en je energielichaam ook gebruikt tijdens je beweging, ontstaat er een integratie van de verschillende delen. Mechanisch je arm optillen voelt heel anders aan dan je arm optillen met Qi vulling. De “Yi” stuurt de “Qi” = intensie/gerichte aandacht stuurt de energie. Als je dit gebruikt dan voel je de lading van je pranamayakosha. Bij elke beweging die je maar vaak genoeg herhaalt wordt zowel je lichaam als je mind gevormd.

Leegte/volte
In een lege beweging (zonder Qi vulling, zonder bezieling) is er een voortschuiven naar de volgende beweging. Van het begin naar het einde als een auto die rijdt met vierkante wielen. Als de beweging heel levend is, dan is er geen begin of einde. Elk moment is begin en einde tegelijkertijd. Tegenstellingen zijn tegelijk aanwezig! Het is niet alleen de vorm die in de tijd en ruimte beweegt. Het is ook het gevoel van de uitstraling. Deze gaat ver de ruimte in. Het fysieke/mechanische middelpunt is dan misschien wel in je onderbuik maar het werkelijke centrum van bewegen = bewustzijn.

Lichaamsgevoel en de neiging om te pakken
Een hand is vanuit de evolutie gezien een hand geworden omdat er behoefte was aan een dergelijk instrument. Daarom zit er tot in de diepste lagen nog steeds een overblijfsel van beetpakken, een soort veilig stellen, nemen, behoefte. Het zelfde hebben we bijvoorbeeld met onze ogen, onze oren. Het is een beweging om iets naar je toe halen (naar binnen bewegen, verzamelen). Deze functies zijn geprogrammeerd op veiligstellen. Daarom kan het interessant zijn om bijvoorbeeld je hand, je ogen en je oren voelend te observeren en de onderliggende neiging om aan te spannen op te merken.

Structuur en beleving
Als je naar de werkelijke structuur van je hand gaat dan kun je zien dat de hand bestaat uit 4 vingers en een duim. De spanning die daar zit gaat via je arm naar je schouder en zo verder je lichaam in. Op het ogenblik dat je die hand onderzoekt kun je op een heel natuurlijke manier zien dat de vier vingers naar rechts gaan en de duim naar links (of net andersom).

Een vuist openen
Maak een vuist en open je hand als een knipmes. Als je dit met beide handen doet onderzoek dan wat er gebeurt. Het openen is het omgekeerde van de neiging om vast te pakken. De spanning die het pakken met zich mee brengt. Dat wat het energielichaam (pranamayakosha) doet met het lichaam.

Horen en zien
Als je het horen en het zien onderzoekt kun je de zelfde neiging ontdekken. Hoe de neiging om vast te pakken (beeld/geluid), naar je toe te trekken, te controleren. Dit zorgt ervoor dat spanning in je lichaam ontstaat.    

Nekspieren
De nek heeft verschillende oppervlakkige en dieper liggende spieren. Er zijn twee grote dikke spierkabels in je nek. De Trapezius en sternocleidomastiodius. Dit zijn twee krachtige spieren. Ze reageren op de neiging om vast te pakken, controleren. Het willen beheersen.
Weerstand = geheugen van het lichaam, gewoontepatroon, verdedigingsmechanisme.

Observeren
Observeren vanuit het getuigenbewustzijn doe je wanneer je de boel bekijkt zonder het te willen veranderen of er iets mee te willen doen. Belangrijk is het voelen van de ruimte en daarom ga je terwijl je het lichaam onderzoekt naar de verschillende delen en je ervaart daar de ruimte.

Legoblok structuur en water volume

Je lichaam als blokkentoren
Je kunt je lichaamshouding vergelijken met een Ikea bouwpakket. Als alle onderdelen op de goede plek zitten en recht op elkaar gemonteerd zijn is de structuur stevig. Dit geld ook voor je lichaamshouding. Elke schreefstand gaat ten koste van je kracht en veroorzaakt onnodig spierspanning. Als het hoofd bijvoorbeeld schreef staat op de nek dan hebben spiergroepen veel werk om het gewicht van het hoofd tegen te trekken. Dit is vaak de oorzaak van spanning aan de achterkant van de nek (meridianen = Du Mo en blaasmeridiaan). Wanneer een bovenbeen niet recht inplugt in de heup of een bovenarm schreef in de schouder wordt geklikt ontstaat hierdoor compensatie spanning. In de heup zal dit problemen geven in het balans tussen de lever en de galblaas meridiaan (element hout) en in de schouder geeft dit veelal stagnatie in de long en dikke darm meridiaan (element metaal). Er wordt veel aandacht gegeven aan het kloppend maken van een goede lichaamshouding en niet alleen omdat een verkeerde stand van de gewrichten tot spanning en daarmee tot stagnatie leidt. Schreefstand gaat namelijk ook ten koste van je kracht, de gewrichten zijn doorgeefluikjes voor de power die je opwekt.

Bewegen als water
Water kent geen legoblok structuur. Water kun je niet samendrukken. Water verplaatst zich. Water veranderd (in eerste instantie) niet waar het in terecht komt naar neemt de structuur/vorm over van de vaste vormen. Met de term “als water bewegen” wil zeggen dat je met een soort zachte vloeiende vloeibaarheid weerstandloos beweegt. Het voelt aan alsof er in je weefsel onder je huid een opgeblazen volume zich zachtjes uitzet. Het weefsel is gevuld als een volgezogen spons. Het is een zachte uitdijende kracht. Het hele lichaam is ermee gevuld. Het zorgt voor de elastische kracht.

Peng ()
Peng () is het eerste en een van de acht fundamentele principes in Taijiquan. Het wordt gevolgd door lu (), ji (), an (), cai (), lie (), zhou () en kao ( ). Je kunt Peng () zien als de structurele uitbreidende kracht. Waterdruk die stevig maakt en naar buiten drukt. In het karakter voor Peng is het hout karakter te vinden. Zonder Peng is een houding en beweging als een slap vaatdoekje, er zit geen volume in. Zoals een plant die te weinig water heeft gehad.

Madam Witte Slang 白蛇

In de Taijiquan is er een beweging die “witte slang kruipt over de vloer” heet. Er is ook een oud Chinees verhaal over “Madam Witte Slang”.

Er zijn veel versies van de legende van "Madam Witte Slang", maar over het algemeen speelt het verhaal zich af tijdens de Zuidelijke Song-dynastie en draait het om het liefdesverhaal van een geleerde Xu Xian, 许仙 en zijn vrouw Bai Su Zhen 白素. Ze was een menselijke manifestatie van een witte slangengeest. Omdat Bai Su Zhen de hoofdpersoon van dit verhaal is wordt dit verhaal vaak Madam Witte Slang genoemd.

Het liefdesverhaal:
Het stel ontmoette elkaar en werden verliefd. Ze trouwde en kregen al snel een kind. Hun geluk was echter van korte duur toen Fa Hai, 和尚, de echte identiteit van Bai Su Zhen had ontdekt.

Fa Hai was tegen het huwelijk omdat mensen en slangen tot verschillende rijken behoren en nooit samen in een huwelijk mogen zijn. Fahai was vastbesloten om hen te scheiden en onthulde de echte identiteit van Bai Su Zhen in de hoop Xu Xian bang te maken om zijn vrouw te verlaten. Toen dat niet lukte gijzelde Fai Hai het Gouden Bergklooster, 金山Xu Xian.

Bai Su Zhen en haar zus Xiao Qing, 小青, een groene slanggeest, slaagden erin om Xu Xian te redden door het klooster onder water te zetten. Bai Su Zhen werd uiteindelijk gevangengenomen en opgesloten in de Lei Feng-pagode, 雷峰塔. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pagode)

Xu Xian voedde hun kind zo op dat hij uiteindelijk een functie kreeg in het keizerlijk team als een topwetenschapper. Hij eerde zijn moeder op de Lei Feng-pagode en in een daad van kinderlijke vroomheid bevrijdde hij op wonderbaarlijke wijze zijn moeder van de pagode. In plaats van herenigd te worden met haar man en zoon, bereikte ze echter onsterfelijkheid en steeg ze op naar de hemel.

Interpretatie:
Madam Witte Slang kun je zien als het innerlijk conflict en de spanning tussen de sociale normen, dat wat de maatschappij van je verwacht en de individuele verlangens die je hebt. De liefdesaffaire van Xu Xian en Bai Su Zhen was er een die niet overeenkwam met de sociale normen.

Fa Hai vertegenwoordigt de kracht die probeert de sociale hiërarchie hoog te houden en sociale normen te handhaven. Fai Hai's pogingen en zijn uiteindelijk succes om ze te scheiden houdt o.a. in dat het belang van de samenleven boven het belang van een individu staat.

Aan de andere kant worden individuen beloond wanneer ze voldoen aan sociale normen, zoals weerspiegeld in de zoon van Xu Xian die naar voren kwam als de beste geleerde in de keizerlijke examens. Als keizerlijke geleerde en die blijk gaf van kinderlijke vroomheid, bereikte de zoon twee belangrijke doelen die elke Chinese ouder in hun zoon zou kunnen wensen.

Als resultaat werd Bai Su Zhen beloond door haar vrijlating uit de Lei Feng-pagode, maar de sociale normen bleven overeind. Ze werd beloond met onsterfelijkheid, maar bleef gescheiden van haar geliefde echtgenoot en zoon.

De tragedie van Madam Witte Slang is een populair verhaal en heeft opera's, toneelstukken en zelfs films geïnspireerd. Het verhaal bracht zelfs de Lei Feng-pagode tot roem en het blijft een van de meest populaire toeristische bezienswaardigheden in China.

Back to top