Dinsdagavond                    18.00             Ben de Roo
     
     

Dag Tijdstip Vorm/stijl Chinese naam  Plaats  

Maandag avond

 1e groep 19.00 
 2e groep 20.15 

Hùn Yuán Nèigōng

  混元内功  

Perenstraat 243

De Kristallen Naald

 

 

Báihè White Crane Qìgōng

 鹤气

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag ochtend

10.00 tot 11.00

Dào Yīn Qìgōng

 道阴气功

Perenstraat 243

De Kristallen Naald

 

 

 

 

 

 

 Donderdag avond 

 19.00 tot 20.00 

 Hùn Yuán Nèigōng   

 混元内功  

  Mozartlaan 189 

  Basisschool Wonnebald 

 

 

Chán Sī Jīn

 纏絲精

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Tijdstip docent vorm Lokaal Plaats
 Donderdag    18.30  
Ben de Roo  
24, 40, 42 vorm
Gymzaal Wonnebald
           
Donderdag
19.30 Ben Kemink 42 + stok + zwaardvorm
 Gymzaal 
Wonnebald 
           
Donderdag 20.30 Ben de Roo Yang en Chenvormen Gymzaal Wonnebald 
           
Back to top